PROIECT INTRODUCERE ÎN PSIHOLOGIE SEM I

Identificaţi un articol ştiinţific care prezintă o cercetare pe o temă relaţionată cu unul din subiectele studiate în acest semestru la disciplina Introducere în Psihologie. Pe baza lecturii articolului respectiv, prezentaţi pe scurt (în maxim 2 pagini):
• Tema abordată de autori.
• Ipoteza sau întrebarea de la care au pornit autorii.
• Metodologia utilizată.
• Concluziile care pot fi extrase pe baza rezultatelor.

Această sarcină constituie 3 puncte din nota finală la disciplina Introducere în Psihologie.
Proiectul trebuie trimis pe adresa or.ygolohcysp|sacnitanaoi#or.ygolohcysp|sacnitanaoi până în data de 19.01.2009, ora 8 AM (Proiectele trimise după acest termen nu vor fi luate în considerare).

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License