Neuro

Materiale oficiale pentru curs

Proiect

Materiale suplimentare

Misc info

  • Statistică parţială pe anul trecut: 269 studenţi examinaţi, 36 picaţi, 2 note de 10, media anului 6,00.
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License