Psihologie experimentală (PE)

Materiale suplimentare oficiale:

Misc info

  • Statistică parţială pe anul trecut: 264 studenţi examinaţi, 60 picaţi, nici o notă de 10, media anului 5,21.
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License